Tutkimusrahasto

Tilannekuva apuvälinemessuilta. Näkövammainen asiakas lukee Orcam-laitteen avulla tekstiä esitteljän pitelemältä paperiarkilta.
Heikki Ketola testaa silmälasinsankaan kiinnitettyä lukulaitetta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tiedonsaantia perinnöllisistä verkkokalvorappeumista, edistää niiden tutkimusta, kuntoutusta ja hoitoa sekä edistää näitä sairauksia potevien ja heidän läheistensä vertaistuen saamista. Kerätyt varat jaetaan tutkimus- ja matka-apurahoina Retina ry:n tutkimusrahastosta perinnöllisten verkkokalvorappeumien perustutkimuksen tukemiseksi ja uusien hoitomuotojen saamiseksi Suomeen.

Tutkimusrahaston esittelyvideo

Lähetä tukesi tilille:
Tilinumero: FI32 8000 2710 2248 08

Tutkimusrahastosta voi hakea apurahoja ympäri vuoden yhdistyksen hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella.